TSD2118CP 参数及代换

 

TSD2118CP 三极管参数

制造商产品编号: TSD2118CP

材料 : Si

晶体管极性 : NPN

功耗 (Pd) : 10

集电极--基极击穿电压 (Vcb): 50

集电极--发射极击穿电压 (Vce): 20

发射极--基极击穿电压 (Veb): 6

最大集电极电流 (Ic): 5

工作温度最高值 (Tj), °C: 150

最大工作频率 (ft): 150

输出电容 (Cc), pF: 35

直流电流增益 (hfe): 120

晶体管封装类型: TO252

TSD2118CP 参数及代换

 

TSD2118CP Datasheet (PDF)

1.1. tsd2118cp.pdf Size:211K _update

TSD2118CP
TSD2118CP

 TSD2118 Low Vcesat NPN Transistor TO-252 Pin Definition: PRODUCT SUMMARY 1. Base (DPAK) 2. Collector BVCBO 50V 3. Emitter BVCEO 20V IC 5A VCE(SAT) 1V @ IC / IB = 4A / 100mA Features Ordering Information ● Low VCE(SAT) -0.35 @ IC / IB = 4A / 100mA (Typ.) Part No. Package Packing ● Complementary part with TSB1412 TSD2118CP RO TO-252 2.5Kpcs / 13” Reel Stru

5.1. tsd2150a.pdf Size:108K _update

TSD2118CP
TSD2118CP

 TSD2150A Low Vcesat NPN Transistor SOT-89 TO-92 Pin Definition: Pin Definition: PRODUCT SUMMARY 1. Base 1. Emitter BVCBO 80V 2. Collector 2. Collector 3. Emitter 3. Base BVCEO 50V IC 3A VCE(SAT) 0.5V @ IC / IB = 2A / 200mA Features Ordering Information ● Low VCE(SAT) 0.1 @ IC / IB = 1A / 50mA (Typ.) Part No. Package Packing ● Complementary part with TSB1424A T

其他晶体管: TIP110A , TIP112L-TN3 , TIP35CW , TIP36CW , TSD1664CY , TSD1760CP , TSD1858CH , TSD2098ACY , BC109 , TSD2150A , TSD2444CX , TSD882CK , TSD882S , TSL13003 , TV9018NND03 , TK2222ATTD03 , TK2907ATTD03 .

 


TSD2118CP
  TSD2118CP
  TSD2118CP
  TSD2118CP
 
TSD2118CP
  TSD2118CP
  TSD2118CP
  TSD2118CP
 

social 

目录

推荐产品

双极性晶体管 MJE13003DK3 | MJE13003DK1 | MJE13003DI5 | MJE13003DI3 | MJE13003DI1 | MJE13003DG5 | MJE13003DG1 | MJE13002VH1 | MJE13002I7 | MJE13002I6 | MJE13002I5 | MJE13002H6 | MJE13002H5 | MJE13002H1 | MJE13002G6 | MJE13002G5 | MJE13002G2 | MJE13002G1 | MJE13002G | MJE13002F6 |

长度至少2个字符,最大长度为20!