TSD882CK 参数及代换

 

TSD882CK 三极管参数

制造商产品编号: TSD882CK

材料 : Si

晶体管极性 : NPN

功耗 (Pd) : 10

集电极--基极击穿电压 (Vcb): 60

集电极--发射极击穿电压 (Vce): 30

发射极--基极击穿电压 (Veb): 6

最大集电极电流 (Ic): 3

工作温度最高值 (Tj), °C: 150

最大工作频率 (ft): 270

输出电容 (Cc), pF: 16

直流电流增益 (hfe): 180

晶体管封装类型: TO126

TSD882CK 参数及代换

 

TSD882CK Datasheet (PDF)

1.1. tsd882ck.pdf Size:616K _update

TSD882CK
TSD882CK

 TSD882 Low Vcesat NPN Transistor TO-126 Pin Definition: PRODUCT SUMMARY 1. Emitter BVCBO 60V 2. Collector 3. Base BVCEO 30V IC 3A VCE(SAT) 0.5V @ IC=2A, IB=200mA Features Ordering Information ● Low VCE(SAT) 0.3 @ IC=2A, IB=200mA (Typ.) Part No. Package Packing ● Complementary part with TSB772 TSD882CK B0 TO-126 200pcs / Bulk TSD882CK B0G TO-126 200pcs / Bulk

4.1. tsd882s.pdf Size:244K _update

TSD882CK
TSD882CK

 TSD882S Low Vcesat NPN Transistor TO-92 SOT-89 Pin Definition: Pin Definition: PRODUCT SUMMARY 1. Base 1. Emitter BVCBO 60V 2. Collector 2. Collector 3. Emitter 3. Base BVCEO 50V IC 3A VCE(SAT) 0.5V @ IC / IB = 2A / 200mA Features Ordering Information ● Low VCE(SAT) 0.25 @ IC / IB = 2A / 200mA (Typ.) Part No. Package Packing ● Complementary part with TSB

其他晶体管: TIP36CW , TSD1664CY , TSD1760CP , TSD1858CH , TSD2098ACY , TSD2118CP , TSD2150A , TSD2444CX , BC546 , TSD882S , TSL13003 , TV9018NND03 , TK2222ATTD03 , TK2907ATTD03 , TK3904LLD03 , TK3904NND03 , TK3906LLD03 .

 


TSD882CK
  TSD882CK
  TSD882CK
  TSD882CK
 
TSD882CK
  TSD882CK
  TSD882CK
  TSD882CK
 

social 

目录

推荐产品

双极性晶体管 2SB1308-R | 2SB1308-Q | 2SB1308-P | 2SB1302T-TD-E | 2SB1302S-TD-E | 2SB1260-R | 2SB1260-Q | 2SB1260-P | 2SB1216T-TL-H | 2SB1216T-TL-E | 2SB1216T-H | 2SB1216T-E | 2SB1216S-TL-H | 2SB1216S-TL-E | 2SB1216S-H | 2SB1216S-E | 2SB1205T-TL-E | 2SB1205S-TL-E | 2SB1204T-TL-E | 2SB1204T-E |

长度至少2个字符,最大长度为20!